Month: August 2008

St. Monica Feast

Masa kecil penuh bimbingan Tuhan

Monica lahir dari sebuah keluarga Kristiani yang baik. Ia lahir di Tagatse, Algeria, Afrika Utara, pada tahun 332. Keluarganya tergolong mapan. Selama masa kecilnya, ia dididik cukup keras oleh seorang pelayan ayahnya. Didikan dan perhatian pelayan tua itu melebihi perhatian orang tuanya. Maka Monica pun dibimbingnya menjadi seorang anak yang takut akan Allah.

Dalam bukunya, Confessions, St. Agustinus menuliskan cerita saat ibunya sempat terjatuh dlam dosa minum-minuman

Read More